fbpx Brandi | Kontakt

Brandi

Kontakt, një emër që fal besim.

Ndërtimi i një emri të konsoliduar, ka qenë pikësynimi kryesor i Kontakt. Vendosja e një trajektoreje të përbashkët komunikimi me klientët, mundësohet përmes qëllimeve që ky brand i ka vendosur vizionit të tij. Një shoqëri solide, që ecën e sigurt mbi standardet që ka ndërtuar vetë e ku drejtimi është i shprehur qartë edhe në logon që përfaqëson këtë emër. Ky brand i ka dedikuar gjithçka cilësisë, sigurisë, komoditetit, duke i konsideruar klientët e saj bashkëpunëtorë dhe bashkëpronarë të projekteve të tij.

 

Cilësia e produkteve është e padiskutueshme dhe kjo provohet më së miri në projektet dhe punët e finalizuara, të cilat janë vlerësuar maksimalisht, duke e bërë kështu kompaninë tonë një brand tejet të besueshëm.

 

 

 

 

 

 

Brandi Kontakt është i dukshëm dhe pasqyrohet në gjithcka që klienti ynë mund të shikojë, lexojë dhe degjojë. Nëpërmjet brandit ne krijojmë një qëndrueshmëri vizuale tek klienti, gjithashtu përforcojmë identitetin visual të biznesit tonë.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas mesazheve tona ka gjithmonë një zë brandi. Mbjajtja e një zëri të qëndrueshëm do të ndihmojë imazhin tonë të brandit të njihet në backgraunde të ndryshme në të njejtën mënyrë.

 

 
 

 

 

 

Ne kemi ndërtuar një gjuhë brandi, një koncept komunikimi dhe vazhdojmë të integrojmë brandin Kontakt në çdo aspekt të biznesit, në marketing, veshje sigurie, promovim etj.

 

 
 

 

Zhvillojmë guida të brandit për të siguruar qëndrueshmëri për çdo aplikim të ardhshëm të logos dhe paletës së ngjyrave të brandit dhe fonteve. Brandi është mënyra se si ne komunikojmë me klientët tanë. Nëpërmjet zërit të brandit ne mundemi të krijojmë lidhje më të forta me kosumatorin.

 

 
 

You are here

Kontakt Shpk

A Ndre Mjeda Str 40 Al - 1023 Tirana
C +355684049444 E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit