Kontakt mori pjesë në Panairin e Punës 2019, në Sheshin Skënderbej.

Kontakt | Panairi Punës 2019