Kontakt mori pjesë në Forumin Ekonomik Belgjiko-Shqiptar.