fbpx Kontakt - Kërko Internship |

 

Gjej rolin tënd midis nesh.

Arkitekt

Departamenti i Arkitekturës

Pozicioni i Punës: Arkitekt (Intership)

Departamenti:  Departamenti Arkitekturës

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kërkime për llojet e hapësirave publike, instalacioneve, sistemime të jashtme, bimësisë
 • Kërkime për mobiljet urbane, ndriçimin e jashtëm, lojrat sportive.
 • Asistim në realizimin e renderave 3D.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Master në Arkitekturë.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, Ilustrator, 3Dmax.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Financier

Departamenti i Financës

Pozicioni I Punës: Financier (Intership)

Departamenti:  Departamenti Financës

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Regjistrim fatura blerje-shitje.
 2. Asiston në inventarin e kompanisë.
 3. Asiston në numërimin e gjendjes fizike në magazine.
 4. Asiston në bashkëlidhjen e faturave me situacionet.
 5. Asiston në nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave sipas detyrave që i caktohen.
 6. Sistemon dokumentacionin në dosje.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Financë, Administrim Biznes, Informatikë ekonomike.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

Inxhinier Hidroteknik

Departamenti i Inxhinierisë

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik (Internship)

Departamenti:  Departamenti Inxhinierik

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Asiston inxhinierin në ndjekjen e punimeve, kontrollet dhe matjet ne object.
 2. Realizon kontroll të piletave, tuba shiu, kolektorë.
 3. Realizon listëprezencen e punëtorëve të kompanisë dhe të nënkontraktorëve hidraulike.
 4. Asiston inxhinierin në hedhjen e të dhënave për realizimin e situacioneve dhe librezë masash
 5. Sistemon dokumentacionin në dosje

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Inxhinieri Hidroteknik.

Aftësi të tjera

 1. Të ketë aftësi organizative.
 2. Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 3. Njohës i programeve si Autocad, Revit, SAAP.
 4. Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 5. Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
Apliko Tani

You are here

Kontakt Shpk

A Ndre Mjeda Str 40 Al - 1023 Tirana
C +355684049444 E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit